BLANDAT

27-6-99
H Johansson
Har ni hört om matrosen som ville ha hel fridag.
Omöjligt sa styrman. Ok halv fridag då. Omöjligt sa styrman.
Ok kan jag få en timme fritt då.
Va fan skall du hinna med på en timme, sa styrman.
Tänkte ta en styrmansexamen !!!!!

9-5-99
Henrik Finnson
Hej. Av rent historiskt intresse vore skoj att veta vilket fartyg i svenska handelsflottan som var sista äkta styckegodsare, var sista försedd med träluckor, vilket som senast hade påmönstrad timmerman och vad hette han? Vad var sista destination/erna?
Mvh
Henrik

16-2-99
Asbjörn Eriksson
Nu kan man äntligen få vetenskapligt belägg för tesen att Nimbus och Stratus, Buenos Aires och Seattle, Minikoi och alla andra gamla båtar faktiskt v a r vackrare än allt som seglar idag. I en licentiatavhandling i konstvetenskap analyserar f. stadsarkitekten Hans Åkerlind utvecklingen under titeln Fartygsarkitektur i Sverige 1935 - 1995 med den för nostalgiker talande underrubriken "från estetisk guldålder till renodlad rationalism". Förmodligen kan han nås via Inst. för konstvetenskap, Umeå Universitet, 901 87 Umeå. Hälsningar Asbjörn Eriksson, nostalgiker

April 24, 1998
Krister Lumme
Detta med kaptenener är kul.................
Jag sade en gång åt en stöddig skeppare , lite ironiskt ,du som är så duktig varför seglar inte du denna båt ensam.
Dagen efter blev jag uppkallad till vederbörande kapten, där han visade mig att på grund av att jag hade varit uppstuddsig var han
nödsakad att skriva upp mig i skeppsdagboken och ge mig en varning.
I skeppsdagboken stod att läsa;
Matros Lumme har idag sagt till mig att jag kan inte segla utan honom........
Snacka om att svänga med ord....................
Mvh Krister Lumme i Ångans rike i MARIEFRED. Även Fd Skansadvokat.

19-1 98
Martin Lewerentz
Några rader om hur befälhavaren uppfattas iland.
"Jag vill bli kapten när jag blir stor, för det är ett kul jobb
som är lätt att göra. Kaptener måste inte gå så länge i skolan,
dom behöver bara lära sig siffror så dom kan läsa av instru-
ment. Jag tror att dom också måste kunna läsa kartor, så att
dom inte seglar vilse...
Kaptener måste vara modiga, så att dom inte blir rädda när det
är så dimmigt att dom inte kan se och när propellern ramlar av
skall dom behålla sitt lugn, så att dom vet vad dom skall göra.
Kaptener måste ha ögon som kan se genom molnen, och dom
får inte vara rädda för åskan och blixten, som dom har på när-
mare håll än vi har.
Kaptenernas löner är en annan sak som jag gillar. Dom tjänar
mer än vad dom kan göra av med. Det beror på att dom flesta
människor tror att det är farligt att köra en båt, utom kaptener
för dom vet hur lätt det är.
Det är inte mcket jag ogillar, utom det, att tjejer gillar kaptener.
Alla tjejer vill gifta sej med en kapten, så kaptenerna måste alltid jaga iväg dom för att få vara i fred.....
Jag hoppas jag inte blir sjösjuk, för om jag blir sjösjuk, så kan jag inte bli kapten, och i så fall måste jag börja arbeta."
Tack för en trevlig sajt. Ha ett bart underliv.
MVH
Martin Lewerentz

aspirant.jpg - kurs.jpg- 9216,0 K
Apropå den nya sjöbefälsutbildningen.
(Teckningarna kommer från "Nyt fra Søfartsstyrelsen")Copyright © 1998-02 Harry Honkanen, All Rights Reserved